Onze behandelmethoden

Behandelen van mensen met een Verstandelijke Beperking

Therapeuten

Eline Hunneman

Eline Hunneman

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 79920179704

Wat is fysiotherapie voor verstandelijk beperkten?

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking is een apart onderdeel van het werkgebied van de fysiotherapeut. Een werkgebied dat zeer uitgebreid is omdat er zoveel verschillende lichamelijke aandoeningen zijn en omdat het niveau van de verstandelijke beperking heel divers kan zijn. Dit vraagt om een goede en gerichte aangepaste behandeling. De vele ziekten en syndromen kunnen ook gepaard gaan met gedragsproblemen.

Samenwerking

Om een zo goed mogelijk resultaat van de behandeling te krijgen is samenwerking met andere disciplines nodig. Dit kan de AVG (Arts Verstandelijke Gehandicapten) of de revalidatie arts zijn. Vaak wordt de hulp ingeroepen van de ergotherapeut, podotherapeut, logopediste en gedragsdeskundige. We stellen de wensen en/of mogelijkheden van de cliënt centraal. De persoonlijk begeleiders en familie zijn daarbij erg belangrijk. Zij maken de cliënt dagelijks mee. Daarom is het contact van de fysiotherapeut met de begeleiding essentieel.

Bij mensen met een verstandelijke beperking treedt ook “ vergrijzing” op. Dat betekent vermindering van de beweegkwaliteit en risico’s op vallen. Dit vraagt om multidisciplinaire aandacht.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het optimaliseren van het bewegen door:

  • Het lopen stimuleren.
  • Het bewegen in een rolstoel stimuleren.
  • Het opheffen of verminderen van beperkingen die het bewegen moeilijk maken (verbeteren van kracht en coördinatie, verminderen van spasticiteit of verlengen van te korte spieren).
  • Het helpen bij het gebruik maken van hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen.
  • Ontspanning- en ademhalingstherapie bij te grote spanning en verkeerde ademhalingstechniek.
  • Het blijven bewegen bij het niet meer zelfstandig kunnen bewegen, door verbetering van de doorbloeding door middel van massage.